Các Chi Nhánh MBVet

Các địa chỉ chi nhánh MBVet tại Huế

Địa Điểm Địa chỉ Số điện thoại
TP. Huế 77 Nguyễn Lộ Trạch, tp Huế 039 55 85 115
TP. Huế  47 Thái Phiên, Tây Lộc, TP Huế 070 55 85 115